Údolie (2018)

Do údolia som sa vydal v období, ktoré nebolo pre mňa ľahké. Až v absurdnej rýchlosti mi do života vpadla smrť, rozchod a nakoniec aj strata domova. Najdôležitejší ľudia boli zo dňa na deň preč a zostalo po nich len ticho, pustota a ťažko opísateľná, hraničná prázdnota.

Terapiou sa mi stalo fotografovanie. Rozhodol som sa nazrieť do života ľudí žijúcich v náročných prírodných podmienkach a naučiť sa od nich ako prežiť. Prvé útočisko som našiel v odľahlom údolí na severe Islandu – v prírode a v rodine farmára Hjörvara. Vďaka nim sa mi podarilo nahliadnuť moju situáciu s väčšej z diaľky. Opustenosť a zánik, láska a zrodenie sa tu ukazovali v akomsi širšom celku, vo väčšej komplexnosti.

V údolí, v tejto ohromnej náruči prírody, som pociťoval blízkosť so zemou, so zvieratami aj s človekom. Údolie je miestom, kde príroda vládne a vždy človeku pripomína, aké krehké všetky veci sú. Vyvoláva rešpekt a pokoru, ale aj potrebu vzájomnej ľudskej súdržnosti. Práve ľudské vzťahy sú to, čo nám umožňuje vo svete odolať, pretrvať a zrodiť sa znova.

volna_tvorba_island_0066volna_tvorba_island_0077volna_tvorba_island_0081volna_tvorba_island_0082volna_tvorba_island_0083volna_tvorba_island_0084volna_tvorba_island_0085volna_tvorba_island_0086volna_tvorba_island_0067volna_tvorba_island_0068volna_tvorba_island_0069volna_tvorba_island_0070volna_tvorba_island_0071volna_tvorba_island_0072volna_tvorba_island_0073volna_tvorba_island_0074volna_tvorba_island_0075volna_tvorba_island_0076volna_tvorba_island_0078volna_tvorba_island_0079volna_tvorba_island_0080