Nerovná společnost

2016 – 2018
Za posledních 20 let dosáhly některé země východní a jihovýchodní Asie obrovského ekonomického úspěchu. Navenek bývá tento úspěch demonstrován působivými čísly, velkými slovy a záběry na blyštivé mrakodrapy. Velkoměsta jsou stále bohatší a probíhá v nich masivní výstavba.
Tento svět úspěchu je však určen pro malé procento obyvatel především pobřežních velkoměst. Většina ostatních lidí obývá chudé městské periferie nebo odlehlé horské oblasti. V horách žijí etnické minority, které se od pobřežního obyvatelstva liší kulturně, jazykově a hlavně mírou chudoby. Jednotlivé vlády se snaží v těchto provinciích nastartovat ekonomický růst, ale zatím bez výraznějšího úspěchu.
Jižní a jihovýchodní Asie jsou regiony obrovských extrémů. Je to zdvojená společnost, v níž existují bohaté a moderní provincie vedle provincií zmítaných chudobou. Tyto extrémy jsou často viditelné i na lokální úrovni a hned pod mrakodrapem se tak může krčit rozpadající se slum. Sociální nůžky jsou rozevřené široce a ke zmírnění nerovností vede ještě dlouhá cesta.