Nerovná spoločnosť (2016-2018)

Nerovná společnost

Za posledních 20 let dosáhly některé země jižní a jihovýchodní Asie obrovský ekonomický úspěch. Navenek bývá tento úspěch demonstrován působivými čísly, velkými slovy a záběry na blyštivé mrakodrapy plné šťastných a úspěšných lidí. Země jako Čína, Vietnam nebo Malajsie jsou stále bohatší a probíhá v nich masivní urbanizace.
Tento svět úspěchu je však určen pro malé procento obyvatel (hlavně) pobřežních velkoměst. Většina ostatních lidí obývá chudé městské periferie nebo odlehlé horské oblasti. V horách žijí etnické minority, které se od majoritního obyvatelstva z pobřežních nížin liší kulturně, jazykově a hlavně mírou chudoby. Jednotlivé vlády se snaží v těchto provinciích nastartovat ekonomický růst, ale zatím bez výraznějšího úspěchu.
Jižní a jihovýchodní Asie jsou regiony obrovských extrémů. Je to zdvojená společnost, v níž existují bohaté a moderní provincie vedle provincií zmítaných chudobou a chaosem. Tyto extrémy jsou často viditelné i na lokální úrovni a hned pod mrakodrapem se tak může krčit rozpadající se slum. Sociální nůžky jsou rozevřené široce a zmírnění nerovností bude záležet na tom, jak si tyto země poradí s korupcí a jak se jim podaří stimulovat vznik střední vrstvy, která by mezeru mezi extrémy mohla vyplnit.