Lidé z hor

2019
Severní Pákistán je extrémně odlehlým místem, kde se setkávají tři největší pohoří na světě. Lidé zde v náročných přírodních podmínkách kultivují krajinu manuálními nástroji a jejich život je pevně spjat s rytmem přírody. Štěstí nacházejí v své rodině a v komunitě, do které patří. Jejich život je těžký, ale v určitém smyslu srozumitelný, přehledný, určován normami a pravidly komunity. Mezilidské vztahy a vzájemná pomoc jsou v jejich životě tou nejvyšší prioritou.
Lidé se často smějí a obrovskou radost v nich dokáže vyvolat i obyčejné setkání s přítelem z vedlejšího domu. Je to prostá radost z přítomnosti člověka, kterého mám rád. Život zde nikdy není samozřejmý. To co my vnímáme jako všednost, je v těchto podmínkách každodenní zázrak. Zdá se, že v čím náročnějších podmínkách člověk žije, tím více se obnažuje to, co je v životě skutečně důležité.