Balkán

2016 – 2018
Cesty na Balkán – horské samoty, městské periferie a zapadlé místa, kde je průměrný věk obyvatel kolem 50 let. Život zde plyne pomalu a jakoby navzdory zrychlujícímu se tempu západních velkoměst. Na první pohled zapomenutý ráj. Životy těchto lidí lidí jsou ale často poznamenány spirálou etnických konfliktů. Pocit ztráty, odcizení a křivdy jsou spojeny se sny o „starých dobrých časech“. Vzpomínají na své blízké a na období prosperity za bývalé Jugoslávie. Někteří uvázli v předválečné titovské nostalgii, jiní zase v bojovným nacionalismu. Balkán zůstává v mnohém zvláštně nehybný a ustrnulý v minulosti.