O mne

V mojej fotografickej tvorbe nájdete predovšetkým snahu o spontánnosť. Svadbu fotím (hlavne) reportážnym štýlom a preto sa pri fotení snažím byť nenápadný a zaznamenávať priebeh situácií z pohľadu pozorovateľa. V správnych momentoch sa však samozrejme nebojím vstúpiť do deja.

 
V tomto duchu sa nesie aj môj prístup k ľuďom. Nebudem Vám zbytočne zasahovať do priebehu svadby, nebudem Vás krkolomne štylizovať a nedočkáte sa odo mňa žiadnych „úsmevov na povel“. Aj pri fotografiách svadobného páru sa vždy snažím navodiť atmosféru, v ktorej sa dvojica začne chovať bezprostredne. Len tak môžem docieliť autentickosť emócií a zaznamenať príbeh, ktorý je skutočne Váš.
 
Mojou snahou nie je vytvoriť sled efektných strojených fotografií. Snažím sa naopak vytvoriť fotky, ktoré si ľudia budú o niekoľko rokov môcť spojiť s konkrétnymi emóciami, súvislosťami a atmosférou. To je zároveň dôvodom, ktorý ma tak hlboko priťahuje k fotografovaniu svadieb.

Ak vás moja tvorba zaujme a osloví, budem rád aj súčasťou Vašej svadby.